Pasterka 2019 sdziejowieOrkiestra dęta w Sędziejowicach powstała w listopadzie 1999 roku jako we współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury. Najpierw Jako Orkiestra Dęta OSP Sędziejowice, później jako Strażacka Orkiestra Dęta DRUH. Idea utworzenia orkiestry zrodziła się w OSP już kilka lat wcześniej i była odpowiedzią na potrzebę istnienia takiego zespołu na terenie gminy Sędziejowice. W latach wcześniejszych istniały w okolicy różne zespoły orkiestrowe, jednak nie przetrwały. Dlatego też postanowiono utworzyć orkiestrę, która byłaby zespołem reprezentatywnym dla całej gminy. W procesie tworzenia orkiestry dużą rolę odegrali prezes OSP Sędziejowice Pan Władysław Gabrysiak, który zasponsorował remont i zakup instrumentów. Kwestiami organizacyjnymi i zatrudnieniem kapelmistrza zajął się dyrektor GOKu Pan Grzegorz Brożyński.


W latach 2010 - 2020 orkiestra trzykrotnie uczestniczyła w ogólnopolskich pielgrzymkach strażaków w Częstochowie i Licheniu. Dwukrotnie gościli na Węgrzech oraz na Litwie. Koncertują w kraju i za granicą, uświetniają wszystkie uroczystości i święta na terenie gminy i powiatu. Uczestniczyli w krajowym święcie strażaka w Łodzi.


Orkiestra, orkiestra… a orkiestrę tworzą ludzie. W chwili obecnej orkiestra liczy około 30 osób… starszych, młodszych i tych zupełnie młodych. Orkiestra jest wielopokoleniowa. W orkiestrze grają całe rodziny. Popularność orkiestry sprawiła, że grają w niej osoby nie tylko z terenu gminy Sędziejowice, ale także z miejscowości i gmin ościennych. Ważnym jest, aby dobrze czuć się w swoim towarzystwie, orkiestra jest jedną drużyną.
Sponsorem orkiestry przez ponad 19 lat był Pan Władysław Gabrysiak, który zatrudniał kapelmistrza i sponsorował zakupy i remonty instrumentów. W roku 2019 po śmierci głównego sponsora ciężar utrzymania orkiestry przejęła na siebie Gmina Sędziejowice. Obecnie orkiestra nosi nazwę Gminno-Strażacka Orkiestra Dęta DRUH i działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.


Przy orkiestrze funkcjonuje orkiestrowa szkółka nauki gry na instrumentach, dzięki czemu orkiestra pozyskuje nowych muzyków. Lekcje prowadzone są w systemie indywidualnym przez kapelmistrza orkiestry. Mają za zadanie przygotować wszystkich adeptów gry na instrumentach do wstąpienia w szeregi orkiestry.