Zespół Pieśni i Tańca Mali Sędziejowiczanie

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mali Sędziejowiczanie” (poprzednio „Kropeczki”) powstał w 1985 r. i działa do dnia dzisiejszego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach. Pierwszym instruktorem była Elżbieta Bauer. Zespół odnosił sukcesy m.in. w prestiżowym w tamtym okresie konkursie „Barwy Przyjaźni” w Zielonej Górze i Harcerskich Spotkaniach Kulturalnych Młodzieży Szkolnej w Sieradzu. Członkami zespołu są dzieci z terenu gminy Sędziejowice. Podstawowy skład to dwie grupy dziecięce . Grupa młodsza skupia dzieci w wieku 4 – 6 lat, grupa starsza zaprasza do swych działań dzieci w wieku 7 – 10 lat. Zespół prezentował się kilkakrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Karlinie. Grupa uświetnia swoim programem artystycznym uroczystości gminne, powiatowe, oraz wojewódzkie. Repertuar dostosowany jest do wieku dzieci oraz do wydarzeń z życia kalendarzowego. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu.

 Obecnie instruktorem zespołu jest Klaudia Barton, a oprawą muzyczną zajmuje się Kapela Ludowa „Grabianie” pod kierownictwem Kacpra Grzelaka. Zajęcia odbywają się w Publicznym Przedszkolu oraz w Zespole Szkół Podstawowych w Sędziejowicach.