IMG 20220529 145336 1

 

Zespół Pieśni i Tańca „ Ziemia Sędziejowicka” powstał w roku 2004 z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach Grzegorza Brożyńskiego , który od samego początku jest jego kierownikiem i choreografem.
Jest to jedyny zespół pieśni i tańca dorosłych w powiecie łódzkim. Członkowie zespołu to mieszkańcy Gminy Sędziejowice i gmin sąsiednich.
Celem pomysłodawcy jest kultywowanie folkloru ale również aktywizacja osób kochających taniec i śpiew.
Zespół ma charakter otwarty i zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Zespół Pieśni i tańca „ Ziemia Sędziejowicka” w swojej wieloletniej działalności prezentuje tańce i śpiew z różnych regionów Polski : rzeszowskiego, podregionu przeworskiego, sieradzkiego, łowickiego, lubelskiego , tańce narodowe -
polonez i mazur a także taniec salonowy – walc.
Różnorodność strojów ludowych oraz wykonywane tańce i śpiewy „ Ziemi Sędziejowickiej” rozsławiają piękno polskiego folkloru w kraju jak i za granicą.
W swoim dorobku artystycznym zespół ma występy na festiwalach: na Węgrzech, Słowacji, Czechach, Turcji.
Zespołowi przygrywa 4 - osobowa Kapela Ludowa „ Grabianie”, w skład której wchodzą: akordeon, skrzypce, klarnet i bęben. Kierownikiem kapeli i akompaniatorem zespołu jest Kacper Grzelak .
Wszystkie programy z różnych regionów Polski opracował Sylwester Kijański, kierownik kapeli w latach 2004 – 2020.