Zajęcia karate w chwili obecnej zostały zawieszone

Wznowienie zajęć planowane jest na wrzesień 2022 roku

Wszelkie informacje o wznowieniu zajęć i zapisach zostaną podane do wiadomości na stronie GOK