Studio piosenki

 

Studio Piosenki „METRUM” skupia dzieci i młodzież w wieku od przedszkola, szkoły podstawowej do szkoły średniej, pragnące nauczyć się śpiewania oraz doskonalenia swoich umiejętności wokalnych. Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz grupowo a podstawowymi elementami nauki śpiewania jest praca nad:

emisją,
rozszerzeniem skali głosu,
intonacją,
oddechem przeponowo -żebrowym,
dykcją,
interpretacją,
umiejętnością posługiwania się mikrofonem,
nauką opanowania estradowego,
właściwą estetyką muzyczną.

Piosenki do realizacji dobierane są starannie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zdolności oraz stopnia zaawansowania młodych wokalistów. Repertuar stanowią piosenki o różnorodnej tematyce, dostosowane do wieku wykonawców.

Zajęcia prowadzi Izabela Jakubiak