Stowarzyszenie Muzyczne DRUH – więcej niż orkiestra

Każdy mieszkaniec gminy Sędziejowice na pewno choć raz widział występ Gminno - Strażackiej Orkiestry Dętej ''Druh''. Formacja założona ponad 20 lat temu urozmaica każde święto naszej gminy swoimi pięknymi białymi mundurami, żwawymi marszami i błyszczącymi instrumentami.

  

 Wśród zadań statutowych SM DRUH znajdują się: propagowanie inicjatyw kulturalnych, postaw i działań podnoszących poziom artystyczny orkiestry, upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji kulturalnych i patriotycznych, zwiększanie dostępności do kultury i edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych, wspieranie i integracja muzyków amatorów i profesjonalistów, zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz dbałość o dziedzictwo narodowe i tradycje kultury ludowej regionu oraz wsparcie, promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel, aby jego działalność nie dotyczyła wyłącznie muzyków. Każdy sympatyk naszej wspaniałej orkiestry, który chce wspomóc realizację celów działalności SM DRUH na terenie gminy, może dołączyć wypełniając deklarację w Gminnym Ośrodku Kultury.