P1290666

 

Zajęcia taneczne mają na celu stworzenie grup, które będą prezentowały swoje umiejętności podczas pokazów, przeglądów tanecznych i innych kulturalnych wydarzeń. Zajęcia składają się z rozgrzewki (ćwiczenia rytmiczne, mające na celu poprawę kondycji i koordynacji ciała) oraz z nauki choreografii tanecznej.
Zajęcia zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny, pozwalają poznać możliwości własnego ciała, rozwijają wrażliwość i uczą wyrażania emocji, pomagają pokonać nieśmiałość, dają możliwość zaprezentowania się w układach choreograficznych.
Grupa „Kontra junior” jest to młoda grupa istniejąca od 1,5 roku. Uczęszczają na te zajęcia dzieci w wieku 7-9 lat. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i zawierają elementy rytmiki, podstaw tańca klasycznego, hip hopu oraz zabaw ruchowych w różnych technikach tańca. Dużą rolę przywiązujemy również do prawidłowej postawy małych tancerzy.