IMG 1881

Zajęcia taneczne mają na celu stworzenie grup, które będą prezentowały swoje umiejętności podczas pokazów, przeglądów tanecznych i innych kulturalnych wydarzeń. Zajęcia składają się z rozgrzewki (ćwiczenia rytmiczne, mające na celu poprawę kondycji i koordynacji ciała) oraz z nauki choreografii tanecznej.
Zajęcia zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny, pozwalają poznać możliwości własnego ciała, rozwijają wrażliwość i uczą wyrażania emocji, pomagają pokonać nieśmiałość, dają możliwość zaprezentowania się w układach choreograficznych.
Do grupy” Kontra” uczęszczają dziewczynki w wieku od 11-14 lat. Zespół istnieje od 5 lat. Celem grupy jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej jakości przygotowywanych prezentacji, różnorodność stylów tanecznych, zaskakiwanie wizerunkiem i strojem scenicznym oraz wysoką kulturą osobistą i dyscypliną wszystkich członków zespołu. W grupie, instruktor kładzie duży nacisk na precyzję wykonywanych ruchów oraz synchronizację.