10 grudzień 2018
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Obsługa akustyczna i nagłaśnianie imprez (tylko w salach zamkniętych)

Cena: do 1000 zł brutto

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach został zakupiony sprzęt nagłasniający oraz zestawy komputerowe ze środków współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za kwotę 82.094 zł z czego 30.000 zł otrzymano z MKiDN.