2b 1

 

KOŁO ŁOWIECKIE nr 14 „LEŚNIK” SĘDZIEJOWICE

  1. HISTORIA KOŁA

Podstawowym zadaniem każdego kola łowieckiego jest hodowla i ochrona zwierzyny łownej, zagospodarowanie obwodów łowieckich, dokarmianie zwierzyny, ograniczenie szkód łowieckich, szkolenie w zakresie strzelectwa myśliwskiego oraz kultywowanie zasad etyki i tradycji łowieckiej. Takie właśnie cele i zadania stawiali pierwsi leśnicy, którzy byli inicjatorami powstania KŁ „Leśnik” Sędziejowice.

W dniu 15.07.1964r. 12 myśliwych założyło koło i podpisało Statut Koła. Wybrani także pierwszy Zarząd Koła:

Witold Brzozowski - prezes

Tadeusz Sztuka - łowczy

Henryk Gwis - skarbnik

Aleksander Kędzierski - sekretarz

W dniu 30.09.1964r. KŁ ”Leśnik” Sędziejowice wydzierżawiło obwód łowiecki nr 151 o pow. 8020 ha, w tym terenów polnych 6307 ha.

W następnych latach wybierano nowe zarządy kola, przyjmowano nowych kolegów i realizowano wytyczone cele i zadania zapisując wszystko w kronikach.

Dnia 15.05.2022r. Walne Zgromadzenie Członków Koła udzieliło absolutorium Zarządowi w następującym składzie:

Jerzy Gawlik - prezes

Grzegorz Skrzypczyński - łowczy

Szczepan Pawlicki - skarbnik

Andrzej Szczesio - sekretarz

Poszerzono również skład o 3 członków: Ewelinę Skrzypczyńską,

Piotra Pawlickiego, Jakuba Orzepińskiego.

Aktualny stan koła - 39 członków. Nr obwodu 172, o powierzchni ogółem 8247 ha w tym użytkowej 7977 ha , z terenu gmin: Sędziejowice, Widawa, Buczek, Zelów.

  1. POLOWANIA ZBIOROWE.

Do zwyczajów łowieckich należy świętowanie dnia patrona myśliwych św. Huberta na pierwszym w sezonie polowaniu ale także polowania wigilijne, noworoczne, komercyjne, zawsze prowadzone zgodnie z wypracowaną tradycją. Uświetnione układaniem pokotu, oddaniem honorowej salwy na cześć ubitego zwierza, ślubowaniem, pasowaniem młodych myśliwych, dekorowaniem medalem „króla polowania”. Każde polowanie rozpoczyna się i kończy odegraniem sygnałów myśliwskich. Rozpala się ognisko i rozpoczyna się wspólnie z zaproszonymi gośćmi biesiada z poczęstunkiem.

  1. STRZELECTWO MYŚLIWSKIE.

Pierwsze zawody w kole odbyły się na własnoręcznie wykonanej strzelnicy w żwirowni w Natalinie 20.09.1986r. Doskonaląc systematycznie swoje umiejętności strzeleckie nasi myśliwi osiągnęli znaczące sukcesy. W latach 1999 – 2014 KŁ „Leśnik” dwunastokrotnie reprezentowało województwo sieradzkie i okręg sieradzki na Mistrzostwach Polski (Krajowy Konkurs Kół Łowieckich) a czternastokrotnie zdobyło tytuł Mistrza Województwa oraz Mistrza Okręgu Sieradzkiego . Siedmiu członków koła posiada klasę mistrzowską. Najczęściej reprezentowali nasze koło koledzy Grzegorz Skrzypczyński, nadany przez Krajową Kapitułę Odznaczeń Związku Karol Kukułka, Piotr Patelski ale także Paweł Badura, Władysław Gabrysiak i Krzysztof Tarka.

  1. PIKNIKI STRZELECKIE w PYSZKOWIE.

Organizowane od 2005r. dla „potrzeby doceniania starań małżonek, córek i synów myśliwych oraz przyjaciół i sympatyków „. W zmaganiach strzeleckich mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod opieką instruktorów. Zwycięzcy nagradzani są pucharami i dyplomami a panie dodatkowo różami. Inicjatorem Pikniku był łowczy koła Grzegorz Skrzypczyński a instruktorem pań kol. Jarosław Dubrownik.

  1. JUBILEUSZE KOŁA

Uroczyste imprezy doceniające to, co minęł0. Kroniki koła dysponują bogatym materiałem z obchodów 20-, 25-, 30- 40-, 45-,50- i 55- lecia koła. Wielu gości, sympatyków, wręczenie sztandaru, odznaczenia sztandaru koła i myśliwych, wystawy, programy artystyczne, ufundowane przez myśliwych kamienne obeliski okolicznościowe, wspaniała atmosfera, wspomnienia i zabawa.

  1. ODZNACZENIA SZTANDARU KOŁA.

06.11.2004r. Medal za zasługi dla Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej nadany przez Okręgową Radę Łowiecką w Sieradzu.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa nadany przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi.

Gałązka Modrzewia” nadana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi.

23.08.2014r. Srebrny „Medal Zasługi Łowieckiej” nadany przez Kapitułę PZŁ w Warszawie.

Medal ”Zasłużony dla łowiectwa Województwa Łódzkiego” nadany przez Kapitułę Łowiecką w Łodzi.

Złote odznaczenie „Zasłużony dla leśników” nadany przez Krajową Kapitułę Odznaczeń Związku Leśników Polskich.

12.10.2019r. Złoty” Krzyż Zasługi Łowieckiej” nadany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

  1. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM.

Zapraszanie lokalnej społeczności na organizowane imprezy, wystawy, konkursy. Przekazywanie szkołom sprzętu komputerowego, koszulek sportowych. Spotkania z uczniami, wspólne dokarmiania zwierzyny leśnej, udział uczniów w uroczystościach myśliwskich.

Spotkania z uczniami szkół podstawowych i średnich o tematyce myśliwskiej prowadzili kol. Grzegorz Skrzypczyński, Jerzy Gawlik i Andrzej Tarka.

  1. PRACE GOSPODARCZE W ŁOWISKU.

Budowa i naprawa paśników, lizawek. Budowa zwyżek i ambonek oraz rozstawianie ich w pobliżu upraw w celu ochrony pól przed szkodami.

Ogradzanie „elektrycznym pastuchem” rolniczych upraw kukurydzy. Ulepszanie warunków żerowych – poletka produkcyjne, pasy zaporowe, przygotowywanie kiszonek. Budowa zaplecza – „patroszarnia”. Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż bezpośrednią dzika i zwierzyny płowej. Dokarmianie zwierzyny.

  1. KOŁO ŁOWIECKIE „LEŚNIK” W ŁOWIECKIEJ LITERETURZE.

Wspomnienia i refleksje kolegi z koła Jana Stanisława Bryla w tomiku poetyckim ‘KNIEJARZE’. Wiersze „Spacer” i „Tryba”.

Efektem współpracy myśliwych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziejowicach jest album jubileuszowy „1964 – 2014. 50 lat Koła Łowieckiego „Leśnik” Sędziejowice” – redakcja: Beata Magdziak, zespół redakcyjny: Jerzy Kotarski, opracowanie graficzne Marek Kidawski.

W/w publikacja powstała we współpracy z myśliwymi oraz na podstawie prowadzonych w kole kronik.

 

 

 

Stowarzyszenie Muzyczne DRUH – więcej niż orkiestra

Każdy mieszkaniec gminy Sędziejowice na pewno choć raz widział występ Gminno - Strażackiej Orkiestry Dętej ''Druh''. Formacja założona ponad 20 lat temu urozmaica każde święto naszej gminy swoimi pięknymi białymi mundurami, żwawymi marszami i błyszczącymi instrumentami.

  

 Wśród zadań statutowych SM DRUH znajdują się: propagowanie inicjatyw kulturalnych, postaw i działań podnoszących poziom artystyczny orkiestry, upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji kulturalnych i patriotycznych, zwiększanie dostępności do kultury i edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych, wspieranie i integracja muzyków amatorów i profesjonalistów, zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz dbałość o dziedzictwo narodowe i tradycje kultury ludowej regionu oraz wsparcie, promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel, aby jego działalność nie dotyczyła wyłącznie muzyków. Każdy sympatyk naszej wspaniałej orkiestry, który chce wspomóc realizację celów działalności SM DRUH na terenie gminy, może dołączyć wypełniając deklarację w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Klub seniora