Zespół liczy 11 członków. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy Sędziejowice. W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe, obrzędowe, biesiadne, patriotyczne, okolicznościowe. Zespół bierze udział w licznych przeglądach zespołów śpiewaczych na terenie gminy, powiatu i województwa. Uświetnia wiele imprez zdobywając liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia. W minionym roku zespół brał udział w uroczystościach:

- Piknik Rodzinny w Kamostku
- Dożynki Sołeckie w Rogóźno
- Gminne Dożynki – Grabno
- Koncert Zaduszkowy w Kościele Parafialnym
- Koncert z Okazji 11 Listopada
- „ Biesiada Pod Złotym Liściem „ – Spotkanie Amatorskich Zespołów Wokalnych Seniorów – Zduńska Wola
- Przegląd Piosenki Patriotycznej „Matecznik” w Szadku
- Koncert charytatywny w Łaskim Domu Kultury
- Koncert Kolęd – Gminny Ośrodek Kultury Sędziejowice.

Instruktorem zespołu jest Kacper Grzelak

Na bazie uczniów sekcji skrzypiec Pani Ani Bralewskiej w 2016 roku powstała dziecięca kapela ludowa "Mali Grabianie"

Zespół wykonuje muzykę ludową z regionu. Członkowie zespołu grają głównie na skrzypcach, ale także na wiolonczeli, instrumentach perkusyjnych oraz mniej znanych instrumentach ludowych.

W roku 2022 ze względu na wiek uczetsników kapela zmieniła nazwę na "Młodzi Grabianie"

Studio piosenki

 

Studio Piosenki „METRUM” skupia dzieci i młodzież w wieku od przedszkola, szkoły podstawowej do szkoły średniej, pragnące nauczyć się śpiewania oraz doskonalenia swoich umiejętności wokalnych. Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz grupowo a podstawowymi elementami nauki śpiewania jest praca nad:

emisją,
rozszerzeniem skali głosu,
intonacją,
oddechem przeponowo -żebrowym,
dykcją,
interpretacją,
umiejętnością posługiwania się mikrofonem,
nauką opanowania estradowego,
właściwą estetyką muzyczną.

Piosenki do realizacji dobierane są starannie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zdolności oraz stopnia zaawansowania młodych wokalistów. Repertuar stanowią piosenki o różnorodnej tematyce, dostosowane do wieku wykonawców.

Zajęcia prowadzi Izabela Jakubiak

 

P1290666

 

Zajęcia taneczne mają na celu stworzenie grup, które będą prezentowały swoje umiejętności podczas pokazów, przeglądów tanecznych i innych kulturalnych wydarzeń. Zajęcia składają się z rozgrzewki (ćwiczenia rytmiczne, mające na celu poprawę kondycji i koordynacji ciała) oraz z nauki choreografii tanecznej.
Zajęcia zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny, pozwalają poznać możliwości własnego ciała, rozwijają wrażliwość i uczą wyrażania emocji, pomagają pokonać nieśmiałość, dają możliwość zaprezentowania się w układach choreograficznych.
Grupa „Kontra junior” jest to młoda grupa istniejąca od 1,5 roku. Uczęszczają na te zajęcia dzieci w wieku 7-9 lat. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i zawierają elementy rytmiki, podstaw tańca klasycznego, hip hopu oraz zabaw ruchowych w różnych technikach tańca. Dużą rolę przywiązujemy również do prawidłowej postawy małych tancerzy.

IMG 1881

Zajęcia taneczne mają na celu stworzenie grup, które będą prezentowały swoje umiejętności podczas pokazów, przeglądów tanecznych i innych kulturalnych wydarzeń. Zajęcia składają się z rozgrzewki (ćwiczenia rytmiczne, mające na celu poprawę kondycji i koordynacji ciała) oraz z nauki choreografii tanecznej.
Zajęcia zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny, pozwalają poznać możliwości własnego ciała, rozwijają wrażliwość i uczą wyrażania emocji, pomagają pokonać nieśmiałość, dają możliwość zaprezentowania się w układach choreograficznych.
Do grupy” Kontra” uczęszczają dziewczynki w wieku od 11-14 lat. Zespół istnieje od 5 lat. Celem grupy jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej jakości przygotowywanych prezentacji, różnorodność stylów tanecznych, zaskakiwanie wizerunkiem i strojem scenicznym oraz wysoką kulturą osobistą i dyscypliną wszystkich członków zespołu. W grupie, instruktor kładzie duży nacisk na precyzję wykonywanych ruchów oraz synchronizację.