W załącznikach znajdziecie Państwo aktualnie obowiązujący Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

<p>

</p>