W załączniku aktualny Statut Gminnego Ośordka Kultury w Sedziejowicach