Wszyscy artyści lokalni z terenu naszej gminy, którzy hcieliby zaprezentować swoją działalność na naszej stronie, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 43 677 17 22.