Zajęcia nauki gry na instrumentach prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury obejmują lekcje indywidualne ucznia z nauczycielem. 

Oferujemy możliwość nauki na wybranym instrumencie:

flet poprzeczny, klarnet, waltornia, sakshorn altowy, trąbka, sakshorn tenorowy, barytonowy, puzon oraz tuba.

Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia instrumentu w miarę posiadanych egzemplarzy.

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają około 40 minut. Obejmują podstawy gry na instrumencie, ćwiczenia oddechowe, naukę czytania nut oraz zasady muzyki.

Właściwy nabór na zajęcia odbywa się we wrześniu każdego roku, jednak istnieje możliwość zapisu w dowolnym momencie.

Zajęcia prowadzi kapelmistrz orkiestry dętej - Anna Smolarek-Łągiewczyk