W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach organizyje wypoczynek letni w Trzęsaczu w dn 24.06 - 03.07.2024r.

trzsacz kolonia Recovered