2b 1

 

KOŁO ŁOWIECKIE nr 14 „LEŚNIK” SĘDZIEJOWICE

  1. HISTORIA KOŁA

Podstawowym zadaniem każdego kola łowieckiego jest hodowla i ochrona zwierzyny łownej, zagospodarowanie obwodów łowieckich, dokarmianie zwierzyny, ograniczenie szkód łowieckich, szkolenie w zakresie strzelectwa myśliwskiego oraz kultywowanie zasad etyki i tradycji łowieckiej. Takie właśnie cele i zadania stawiali pierwsi leśnicy, którzy byli inicjatorami powstania KŁ „Leśnik” Sędziejowice.

W dniu 15.07.1964r. 12 myśliwych założyło koło i podpisało Statut Koła. Wybrani także pierwszy Zarząd Koła:

Witold Brzozowski - prezes

Tadeusz Sztuka - łowczy

Henryk Gwis - skarbnik

Aleksander Kędzierski - sekretarz

W dniu 30.09.1964r. KŁ ”Leśnik” Sędziejowice wydzierżawiło obwód łowiecki nr 151 o pow. 8020 ha, w tym terenów polnych 6307 ha.

W następnych latach wybierano nowe zarządy kola, przyjmowano nowych kolegów i realizowano wytyczone cele i zadania zapisując wszystko w kronikach.

Dnia 15.05.2022r. Walne Zgromadzenie Członków Koła udzieliło absolutorium Zarządowi w następującym składzie:

Jerzy Gawlik - prezes

Grzegorz Skrzypczyński - łowczy

Szczepan Pawlicki - skarbnik

Andrzej Szczesio - sekretarz

Poszerzono również skład o 3 członków: Ewelinę Skrzypczyńską,

Piotra Pawlickiego, Jakuba Orzepińskiego.

Aktualny stan koła - 39 członków. Nr obwodu 172, o powierzchni ogółem 8247 ha w tym użytkowej 7977 ha , z terenu gmin: Sędziejowice, Widawa, Buczek, Zelów.

  1. POLOWANIA ZBIOROWE.

Do zwyczajów łowieckich należy świętowanie dnia patrona myśliwych św. Huberta na pierwszym w sezonie polowaniu ale także polowania wigilijne, noworoczne, komercyjne, zawsze prowadzone zgodnie z wypracowaną tradycją. Uświetnione układaniem pokotu, oddaniem honorowej salwy na cześć ubitego zwierza, ślubowaniem, pasowaniem młodych myśliwych, dekorowaniem medalem „króla polowania”. Każde polowanie rozpoczyna się i kończy odegraniem sygnałów myśliwskich. Rozpala się ognisko i rozpoczyna się wspólnie z zaproszonymi gośćmi biesiada z poczęstunkiem.

  1. STRZELECTWO MYŚLIWSKIE.

Pierwsze zawody w kole odbyły się na własnoręcznie wykonanej strzelnicy w żwirowni w Natalinie 20.09.1986r. Doskonaląc systematycznie swoje umiejętności strzeleckie nasi myśliwi osiągnęli znaczące sukcesy. W latach 1999 – 2014 KŁ „Leśnik” dwunastokrotnie reprezentowało województwo sieradzkie i okręg sieradzki na Mistrzostwach Polski (Krajowy Konkurs Kół Łowieckich) a czternastokrotnie zdobyło tytuł Mistrza Województwa oraz Mistrza Okręgu Sieradzkiego . Siedmiu członków koła posiada klasę mistrzowską. Najczęściej reprezentowali nasze koło koledzy Grzegorz Skrzypczyński, nadany przez Krajową Kapitułę Odznaczeń Związku Karol Kukułka, Piotr Patelski ale także Paweł Badura, Władysław Gabrysiak i Krzysztof Tarka.

  1. PIKNIKI STRZELECKIE w PYSZKOWIE.

Organizowane od 2005r. dla „potrzeby doceniania starań małżonek, córek i synów myśliwych oraz przyjaciół i sympatyków „. W zmaganiach strzeleckich mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod opieką instruktorów. Zwycięzcy nagradzani są pucharami i dyplomami a panie dodatkowo różami. Inicjatorem Pikniku był łowczy koła Grzegorz Skrzypczyński a instruktorem pań kol. Jarosław Dubrownik.

  1. JUBILEUSZE KOŁA

Uroczyste imprezy doceniające to, co minęł0. Kroniki koła dysponują bogatym materiałem z obchodów 20-, 25-, 30- 40-, 45-,50- i 55- lecia koła. Wielu gości, sympatyków, wręczenie sztandaru, odznaczenia sztandaru koła i myśliwych, wystawy, programy artystyczne, ufundowane przez myśliwych kamienne obeliski okolicznościowe, wspaniała atmosfera, wspomnienia i zabawa.

  1. ODZNACZENIA SZTANDARU KOŁA.

06.11.2004r. Medal za zasługi dla Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej nadany przez Okręgową Radę Łowiecką w Sieradzu.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa nadany przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi.

Gałązka Modrzewia” nadana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi.

23.08.2014r. Srebrny „Medal Zasługi Łowieckiej” nadany przez Kapitułę PZŁ w Warszawie.

Medal ”Zasłużony dla łowiectwa Województwa Łódzkiego” nadany przez Kapitułę Łowiecką w Łodzi.

Złote odznaczenie „Zasłużony dla leśników” nadany przez Krajową Kapitułę Odznaczeń Związku Leśników Polskich.

12.10.2019r. Złoty” Krzyż Zasługi Łowieckiej” nadany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

  1. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM.

Zapraszanie lokalnej społeczności na organizowane imprezy, wystawy, konkursy. Przekazywanie szkołom sprzętu komputerowego, koszulek sportowych. Spotkania z uczniami, wspólne dokarmiania zwierzyny leśnej, udział uczniów w uroczystościach myśliwskich.

Spotkania z uczniami szkół podstawowych i średnich o tematyce myśliwskiej prowadzili kol. Grzegorz Skrzypczyński, Jerzy Gawlik i Andrzej Tarka.

  1. PRACE GOSPODARCZE W ŁOWISKU.

Budowa i naprawa paśników, lizawek. Budowa zwyżek i ambonek oraz rozstawianie ich w pobliżu upraw w celu ochrony pól przed szkodami.

Ogradzanie „elektrycznym pastuchem” rolniczych upraw kukurydzy. Ulepszanie warunków żerowych – poletka produkcyjne, pasy zaporowe, przygotowywanie kiszonek. Budowa zaplecza – „patroszarnia”. Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż bezpośrednią dzika i zwierzyny płowej. Dokarmianie zwierzyny.

  1. KOŁO ŁOWIECKIE „LEŚNIK” W ŁOWIECKIEJ LITERETURZE.

Wspomnienia i refleksje kolegi z koła Jana Stanisława Bryla w tomiku poetyckim ‘KNIEJARZE’. Wiersze „Spacer” i „Tryba”.

Efektem współpracy myśliwych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziejowicach jest album jubileuszowy „1964 – 2014. 50 lat Koła Łowieckiego „Leśnik” Sędziejowice” – redakcja: Beata Magdziak, zespół redakcyjny: Jerzy Kotarski, opracowanie graficzne Marek Kidawski.

W/w publikacja powstała we współpracy z myśliwymi oraz na podstawie prowadzonych w kole kronik.