Kapela ludowa Grabianie 2

Kapela Ludowa „Grabianie” powstała w 1995 roku. Gra owijoki, polki, walczyki, czerpiąc repertuar muzyczny z folkloru sieradzkiego i łowickiego.
Akompaniuje Zespołowi Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” i Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Mali Sędziejowiczanie”, wykonując tańce z różnych regionów Polski. Ma na swoim koncie udział w XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (2000 r.) oraz sukcesy na Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie: 1999 r. – wyróżnienie, 2001 r. – II nagroda, 2002 r. – wyróżnienie, 2003 r. – I nagroda.


Kapela ludowa koncertowała m in. Na Słowacji, w Turcji i na Węgrzech.
Swoimi występami uświetnia uroczystości gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Pierwszym instruktorem kapeli do 2019 roku był Sylwester Kijański, obecnie kierownikiem jest Kacper Grzelak.


Instrumentalny i osobowy skład kapeli to:
akordeon – Kacper Grzelak
skrzypce – Anna Bralewska
bęben – Ludomir Mikła
klarnet – Wacław Pęcina
śpiew – Sylwia Jabłońska