Organizacje działające przy GOK w Sędziejowicach:

 

- Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Gminy Sędziejowice

- Kluba Seniora

- Koło Gospodyń Wiejskich Sędziejowice

- koło Łowieckie „Leśnik”

- OSP RP w Sędziejowicach Oddział Gminny Związku

- Gminny Klub Sportowy w Sędziejowicach

- Zarząd Gminny PSL

- Klub wędkarski – Kormoran

- Grupa Motocyklowa „FOREVER YOUNG”

- WDH- Wielopoziomowa Drużyna Harcerska