Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W Gminnym Ośrodku Kultury działają następujące zespoły taneczne:

- ZPiT „Ziemia Sędziejowicka” (Grzegorz Brożyński)

- dziecięcy ZPiT „Mali Sędziejowiczanie” (Patrycja Licha)

- Zespół tańca nowoczesnego „Mała Kontra” i”Kontra” (Klaudia Barton)

 

 Organizowane są zajęcia:

- plastyczne (Ewelina Markowska)

- nauka gry na instrumentach klawiszowych (Sylwester Kijański)

- indywidualna nauka gry na skrzypcach (Anna Bralewska)

- nauka gry na gitarze (Andrzej Effenberg)

- „ANGLOSTREFA” - Arleta Matysiak

- nauka gry na instrumentach dętych (Anna Smolarek-Łągiewczyk)

 

Pozostałe grupy i zespoły:

- Kapela Ludowa „Grabianie” (Sylwester Kijański)

- Kapela Podwórkowa „Sędziej” (Marian Stupski)

- Zespół Śpiewaczy „Sędziejowianki) (Sylwester Kijański)

- Zespół wokalny „SPINACZ” (Marzena Lamach-Łoniewska)

- Zespół wokalny i instrumentalny „SZPILKA” (Marzena Lamach- Łoniewska)

- Zespół muzyczny (Andrzej Effenberg)

- Orkiestra Dęta „Druh” (Anna Smolarek-Łągiewczyk)

- Grupa skrzypcowa „SUZUKI” (Anna Bralewska)

- Klub piosenki "METRUM" (Izabela Pietrasik)