14 październik 2021

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć pozalekcyjnych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach w roku szkolnym 2021/2022

Wszystkich tych, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, zachęcamy do zapoznania się z aktualnym rozkładem zajęć.

Przyjmujemy jeszcze zapisy na niektóre zajęcia

Informacji udziela sekretariat GOK pod numerem telefonu 43 677 17 22

ZAPRASZAMY